Skip to main content
 

Instrukcja obsługi

Zobacz film przedstawiony poniżej

Prawidłowe wykonanie testu AccuSperm:

1. Nasienie do badania najlepiej zebrać co najmniej 48 godzin, ale nie dłużej niż 7 dni, po ostatnim wytrysku. Jeśli test wykonywany jest powtórnie, dla porównania wyników, zaleca się, aby w obu przypadkach czas od ostatniego wytrysku był identyczny.

2. Próbkę nasienia zbierz do kubka do zbierania nasienia, bez utraty jakiejkolwiek części nasienia. Po zebraniu próbki postaw kubek w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni.

3. Próbki mogą zostać poddane badaniu w ciągu 3 godzin od pobrania nasienia. Przekroczenie tego czasu, może skutkować niemiarodajnymi wynikami.

4. Kiedy jesteś gotowy do wykonania badania, delikatnie wstrząśnij kubkiem z nasieniem i odstaw próbkę na co najmniej 20 minut (nie więcej niż 60 minut), aż nasienie stanie się rzadkie.

5. Następnie delikatnie wymieszaj zawartość kubka za pomocą plastikowej strzykawki do przenoszenia nasienia.

6. Odkręć korek butelki z roztworem, pobierz 0,1 ml nasienia (do zaznaczonej matowej linii) za pomocą strzykawki, po czym przenieś próbkę do butelki z roztworem.

7. Mocno zakręć butelkę z roztworem, następnie delikatnie i dokładnie wymieszaj próbkę (zaleca się odwrócić butelkę z roztworem do góry nogami 5-10 razy).

8. Pozostaw butelkę z roztworem w pozycji stojącej przez 2 minuty.

9. Wyjmij test płytkowy i połóż go na płaskiej powierzchni. Okręć mniejszą nakrętkę butelki z roztworem buforowym i zakropl uzyskany roztwór (2 krople) w pozycji pionowej do studzienki testu płytkowego. Poczekaj 5-10 minut i odczytaj wynik.

10. Wynik testu należy odczytywać wraz z załączoną ulotką. Jeśli zarówno kreska C jak i T są wyraźne zaznaczone, oznacza to wynik pozytywny. Dobrze widoczna kreska C przy braku lub przy słabo widocznej kreske T, oznacza wynik negatywny. Zachęcamy wówczas do konsutlacji lekarskich. Brak obu kresek lub widoczna wyłącznie kreska T oznacza nieważność testu.

Należy pamiętać, że negatywny wynik testu płodości nie może być traktowany jako forma antykoncepcji. Aby dowiedzieć się więcej na temat najczęściej zadawanych pytań, zapraszamy do podstrony Pytania i odpowiedzi

Accu Sperm